Mob:13921747568
18901434372
按产品系列分类
按应用领域分类
您的位置:首页 > 联系我们

泰兴市瑞珠氟硅制品有限公司
联系人:吴总
手机:13921747568、18901434372

电话:0523-87692582

地址:江苏省泰兴市戴东路53号
邮编:225400

Taixing Ruizhu Fluorosilicon products co., Ltd.
Name:Mr wu

Phone:13921747568、18901434372

Tel:0523-87692582
Address: No. 53 Dai Dong Road, Taixing, Jiangsu 

Postcode:225400